СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид

Blog Archive

Посета во Народна банка на Република Македонија

Уште една прекрасна посета со нашите ученици во Народна банка на Република Македонија!Посетата опфати обиколка на Музејот на Народната банка каде се чуваат 23 000 примероци нумизматички материјал, […]

View Article

Едукативна работилница и Меморандум за соработка помеѓу нашето училиште СОСУ Св. ,,Кирил и Методиј”-Охрид и КПУ Затвор – Охрид

На ден 03.04.2024г. (Среда) во нашето училиште СОСУ Св. ,,Кирил и Методиј” -Охрид, за време на часовите по предметот ,,Право и државно уредување” и под менторство на проф. […]

View Article

Регионална олимпијада по германски јазик

Регионална олимпијада 2024 Благодарност на ученичките за желбата за изучување на германскиот јазик и постигнатите резултати на Регионалната олимпијада 2024 кои на 24.2.2024 ги постигнаа следниве резултати награда […]

View Article