СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид

Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата

Home » Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата

Учениците зедоа учество во неформално образование за дебата,поддршка за активизам,само организирање  и учество во процесите на одлучување. Дополнително им се овозможува развој на лични и професионални вештини кои ќе им помогнат во секоја сфера во животот. На учениците им се презентира и веб страницата iniciraj.mk (страната е креирана и одржувана со финансиска поддршка од европската Унија) каде за време на промоцијата со учениците се реализираше работилница за идентификување на предизвиците и потребите со кои се соочуваат младите од општина Охрид. Учениците како најголем предизвик за младите од Охрид издвоија:зтворен базен, развивање на спортови на вода, повеќе културни настани за млади и сл.

Споделете ја објавата:

Слични објави