Уписи

Станете дел од најдобрите и добијте образование базирано на најнови стандарди,феријална практика и учење преку работа кај работодавач како и можности за директно вработување по завршување на средно образование.Ние се подготвуваме за уписи на ученици во прва година во следната учебна 2021/22  година. Тука може да ги погледнете условите,роковите и потребните документи за навреме да се подготвите.

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

ПРИЈАВА ЗА УПИС ЗА I ПРВА ГОДИНА

На линковите подолу имате помош при пресметка на вашиот број на поени.

КАЛКУЛАТОР ЗА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

КАЛКУЛАТОР ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Инфо страница на СОСУ „Св.Кирил и Методиј“-Охрид

https://ilijapesinoski.wixsite.com/svkminfofbclid=IwAR3TqAKfECjQwbRKVB1Xsg_0sZrVO4xasSvNW9Mi1lJ25Brv9-M98jhtntw

 


Горе