Галерија

Објектот на училиштето 
Училници и кабинети 
Спортска сала и игралиште 
Работна посета во НБРМ
Работна посета Бимилк Битолска млекара АД Битола и печатница „Киро Дандаро“ 
Проект Me=Doctor Las Rozas de Madrid Erazmus+   
Интеркултурната размена во Троген Швајцарија 
Проект „Градината на нашето училиште 

Горе