Контакт

Училиштето се наоѓа во Охрид на ул. „Мите Богоески“ бр. 2.

Работно време: од понеделник до петок помеѓу 7:00 и 19:00 часот.

Тел: +389 46 262 724.

is СОСУ “Св.Кирил и Методиј”-Охрид

Контактирајте не преку емаил ekonomskoohrid@yahoo.com   или пополнете го формуларот подолу.

Име и презиме*

Email *

Предмет

Порака

 


Горе