Наставен кадар

Економска група предмети                           

 1. Елка Наумоска
 2. Фроса Голабоска
 3. Милена Јакшовска
 4. Вилма Целеска
 5. Елеонора Куноска
 6. Царева Цветаноска
 7. Татјана Ноневска                                                        
 8. Наташа Трајкоска
 9. Весна Карамитре
 10. Горан Попоски
 11. Весна Маркоска
 12. Билјана Кавтаноска Алческа
 13. Гордана Бешироска Ристеска
 14. Надица Речкоска

Општествена група предмети

 1. Билјана Мартиноска
 2. Наум Аслимоски
 3. Љупчо Аслимоски
 4. Sвонко Целески
 5. Марија Чанова

Математика,информатика и природни науки

 1. Елизабета Баракова
 2. Сашо Стрезовски
 3. Жаклина Милеска
 4. Сузана Коческа
 5. Даниела Стојаноска

Странски јазици

 1. Марија Андреева Попоска
 2. Дијана Толевска Георгиевска
 3. Катерина Балева Симјаноска
 4. Цветанка Дамчевска
 5. Анкица Тасевска
 6. Мери Љаљаковска

Македонски јазик и литература

 1. Марија Сарафимоска
 2. Марија Стрезовска
 3. Доца Цветкоска

Спорт и спортски активности

 1. Зоран Родиќ

Здравствена група предмети

 1. Ивона Наумоска Опетчевска
 2. Марина Чавкоска
 3. Тања Младеноска

 


Горе