Шеста работна посета во Република Хрватска:-КРАШ, -ВИНДИЈА, -ЅВИЈЕЗДА,-ВИНАРИЈА ЈАКОПИЧ

Датум: 12.05.2021 20:08 | Објавено во: Проекти

Во рамките на нашето училиште,  а во корелација со наставните програми и тематските содржини по предметите практична настава, економија, деловно работење и останатите економски предмети по шести пат ја организиравме научно истражувачката едукативна работна посета ХРВАТСКА 2017 година есенска сесија во познатите компании КРАШ-Загреб, ВИНДИЈА-Вараждин како компании, носители и спонзори на овој проект и уште неколку други реномирани компании. Целта на оваа работна посета беше учениците да стекнат знаења и вештини во областите во кои ќе се едуцираат на лице место да го почувствуваат амбиентот на производството, а во исто време и да се соочат со предизвикот на модерното стопанисување и претприемништво.Презентација на  Шеста работна посета во Република Хрватска:
-КРАШ,  -ВИНДИЈА, -ЅВИЈЕЗДА,-ВИНАРИЈА ЈАКОПИЧ можете да ја погледнете на линкот во прилог: 
prezentacija


Горе