Оглас за набавка-Изработка на проектна документација за фаза термотехника-модификација на постојната машинска потстаница

Датум: 25.02.2021 14:55 | Објавено во: Соопштенија

Оглас за потреба од набавка бр.02/21

Изработка на  проектна документација за фаза термотехника-модификација на постојната машинска потстаница

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (3) (1)

1.оглас бр.02-21 (1) ПУМПИ (1)


Горе