Национална платформа за учење од далечина

Датум: 26.09.2020 18:43 | Објавено во: Ресурси за ученици

Во прилог ви се дадени упатства за најава на Национална платформа за учење од далечина

Линк до платформата http://lms.schools.mk

презентација и видео со упатства за најава

Поддршка на ученици-финална верзија

https://youtu.be/GuAhhwQ6U2c

 

 


Горе