Известување за вонредни

Датум: 10.06.2020 22:16 | Објавено во: Соопштенија

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ за вонредни ученици за полагање на испити во јунска испитна сесија во учебната 2019/2020 год. во СОСУ „ Св. Кирил и Методиј“-Охрид

СОСУ „ Св. Кирил и Методиј“-Охрид организира полагање на испити за вонредни ученици во јунска испитна сесија во учебната 2019/2020 година и тоа:

– Пријавување за полагање на испити ќе се реализира на  11,12  и 15 јуни 2020 год. по електронски пат на следната e-mail адреса: ekonomskoohrid@yahoo.com

– Консултации со предметни наставници по предмети ќе се реализираат по електронски пат . Полагањето  на испити ќе се реализира  на крајот на месец јуни  во термини договорно со  комисиите за полагање вонредни испити и истото ќе биде преку платформата за далечинско учење ZOOM.

Право да полагаат имаат вонредните ученици кои ги исполнуваат следните услови:

– Да се запишани како вонредни ученици во СОСУ „ Св. Кирил и Методиј“-Охрид;

– Да имаат пријавено испити за полагање во јунска испитна сесија согласно дадените термини од страна на училиштето;

– Да имаат уплатено за полагање на испит. При пријавување на испити вонредните ученици треба да достават:

-Пополнета пријава

– Уплатница за полагање на испит а уплатниците да бидат скенирани или сликани и заедно со пријавата во електронска форма пратени на училишниот мејл Лице за контакт за дополнителни информации за пријавување и реализација на испитите е Мери Лалаковска – одговорен наставник.

Пријава во прилогПријава-зa-вонредни (1)


Горе