Софтвер за ученици – QuickStock

Датум: 01.02.2016 16:37 | Објавено во: Ресурси за ученици

QuickStock исто така познат како Брза Берза, е финансиски калкулатор кој ги пресметува сите можни операции наменети за практична употреба на редoвна настава по предметот финансиска математика (математика за економисти), кој се предава во четврта година.

QuickStock

 

Софтверот го изработил Стефан Шорко.

Линк за превземање QuickStock Software (.exe)


Горе